Bokas genom:
LS-Ton-Art Nöjesproduktion
Tel: +46 (0)44-21 29 99 Monica-Mats
Tel: +46 (0)302-6715 12 Cattis
E-mail: monica@ls-tonart.se 
cattis@ls-tonart.se
Web:    www.ls-tonart.se
 
Sounders Music AB
Box 335, 442 10 Kungälv
Mob: +46 (0)709 574770 André
E-mail: info@sounders.se 
Web:    www.sounders.se
 
Norge
Tel: +47 905 51 087 Jan Husebaek
E-mail: huseba@online.no   www.jhformidling.no

Eller Din förmedling

Sounders logo (psd 5.2MB)
PR / annonsfoto (jpg 2.1 MB)
Pressinformation    (Pdf)